Köping

Eskilstuna

Vi är din självklara svetsleverantör

Köping

Vi är din självklara svetsleverantör

Eskilstuna

Köping

Vi är din självklara svetsleverantör

Eskilstuna

MMA

MMA är engelska för Manual Metal Arc. MMA svetsning kallas även för pinnsvetsning, eller bågsvetsning.

Vid MMA svetsning, tänds en ljusbåge mellan elektroden och arbetsstycket genom en elektrisk kortslutning. 

Höljet smälter och följer med i droppövergången, samt bildar en skyddande slagg. I ljusbågen frigörs också elektromagnetisk energi som till viss del hjälper till med droppövergången. Denna effekt kallas också plasmaström.