Köping

Eskilstuna

Vi är din självklara svetsleverantör

Köping

Vi är din självklara svetsleverantör

Eskilstuna

Köping

Vi är din självklara svetsleverantör

Eskilstuna

MIG/MAG

MIG/MAG svetsning används oftast likström, men man kan även använda växelström om grundmaterialet är tunt. En svetselektrod i form av en tråd matas fram med hjälp av en svetspistol. Det är när elektroden smälter som metallen från elektroden överförs till svetsfogen.

MIG står för Metal Inert Gas, och MAG står för Metal Active Gas. MIG/MAG är den vanligaste svetsmetoden när det kommer till t.ex. reparationer av bilar och bilplåt.

En MIG eller MAG svets består av en strömkälla och ett matarverk.