Köping

Eskilstuna

Vi är din självklara svetsleverantör

Köping

Vi är din självklara svetsleverantör

Eskilstuna

Köping

Vi är din självklara svetsleverantör

Eskilstuna

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi respekterar din integritet och har åtagit oss att skydda den genom vår efterlevnad av den här policynDen här integritetspolicyn beskriver hur vi på AB Sundholm Welding,  (nedan kallat ”vi” eller ”Sundholm”) samlar in, använder och hanterar de personuppgifter som vi får in genom hemsidan och andra digitala tillgångar som ägs och tillhandahålls av Sundholm, och som länkar till den här integritetspolicyn.

Läs den här integritetspolicyn noggrant. Genom att använda våra tjänster ger du ditt samtycke till de uppgiftspraxis och andra villkor som anges i den här integritetspolicyn.

Uppgifter som omfattas av denna policy

Denna policy omfattar hanteringen av personuppgifter. Med personuppgifter menas sådana uppgifter som kan knytas till en fysisk person, som både är en privatperson eller en person i en yrkesroll. Exempel på personuppgifter är namn, adress, mailadress och telefonnummer.

När vi använder termen ”personuppgifter”, innebär det uppgifter som kan användas för att identifiera dig som privatperson.  Vi samlar in flera kategorier av personuppgifter genom våra tjänster, inklusive uppgifter som du uppger, uppgifter som samlas in automatiskt från din enhet och uppgifter som vi får in via tredjepartskällor.  Vi använder och delar de här personuppgifterna i enlighet med de syften som beskrivs nedan, inklusive det som beskrivs under Ytterligare användning av personuppgifter.

Vi förlitar oss på separata och överlappande grunder för att behandla dina personuppgifter på ett lagligt sätt. Det kan exempelvis bli nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter på ett visst sätt för att kunna behandla en transaktion som du har begärt eller på annat sätt i enlighet med ett avtal som finns mellan oss. I vissa fall kan vi, vid behov att bevara våra legitima intressen, behandla dina personuppgifter om dessa legitima intressen inte åsidosätts av dina rättigheter och intressen.

1. Uppgifter som du uppger

Vi samlar in personuppgifter  när du anger uppgifterna i formulärfältet i våra tjänster. Vi kan exempelvis samla in:

Kategorier av personuppgifter

Behandlingssyften

(se även Ytterligare användning av personuppgifter nedan)

Rättslig grund för behandling

Kontaktinformation

inkluderar ditt namn, din adress, e-post och telefonnummer

Samlas in för att administrera ditt konto och tjänsterna verifierar vi dig som användare och kommunicerar med dig

Samlas även in för att behandla transaktioner som begärs av dig och möta våra avtalsmässiga förpliktelser

Legitima intressen

Ditt samtycke, om tillämpligt

Information om onlineköp

inkluderar uppgifter om betalkort, köpuppgifter och annan transaktionsinformation

Samlas in för att behandla köp som du gör hos Sundholm, tillhandahålla köpta produkter och tjänster, förbättra vår e-handelsplattform, anpassa din kundupplevelse och förbättra våra marknadsföringsinsatser genom att analysera uppgifter om vilka produkter som visas, när du tittar på artiklar men inte gör ett köp och andra interaktioner som du kan ha med våra e-handelstjänster

Samlas även in för att behandla transaktioner som begärs av dig och möta våra avtalsmässiga förpliktelser

Legitima intressen

Ditt samtycke, om tillämpligt

Personuppgifter från jobbansökan

inkluderar dina kontaktuppgifter, anställnings- och utbildningshistorik och andra uppgifter  om dig som finns med i ditt CV eller i din ansökan, samt uppgifter insamlade bakgrundskontroller där det krävs

Samlas in för att behandla och utvärdera jobbansökningar som du skickar in till Sundholm, och för att kommunicera med dig och dina eventuella frågor

Legitima intressen

Ditt samtycke, om tillämpligt

2. Uppgifter som samlas in automatiskt

Precis som på de flesta digitala plattformar, samlar vi in vissa uppgifter automatiskt när du använder våra tjänster. De här uppgifterna kan inkludera webbläsare, enhet, cookies och liknande uppgifter som vi samlar in enligt följande.

Kategorier av personuppgifter Behandlingssyften

 

(se även Ytterligare användning av personuppgifter nedan)

Rättslig grund för behandling
Loggfiler

 

webbläsartyp, hänvisnings-/stängningssidor,  datum-/tidsstämpel och/eller klickströmsuppgifter

Samlas in för att upprätthålla säkerheten hos våra tjänster, för att upptäcka bedrägerier och skydda våra rättigheter Legitima intressen
Cookies, Analytics och relaterade teknologier

 

För ytterligare information, inklusive hur du kontrollerar dina integritetsinställningar och dina reklamval, läs vår Cookiepolicy.

 

 

Används för att hantera våra tjänster och e-postmeddelanden, samt samla in och behandla uppgifter om dig och dina aktiviteter online över tid och över olika webbplatser och online kanaler Legitima intressen

 

Ditt samtycke, om tillämpligt

Platsuppgifter

 

datum och tid (uppgifternas exakthet varierar enormt och fastställs av faktorer som kontrolleras av din enhet eller leverantör av mobila tjänster).

Samlas in för att erbjuda dig vissa platsbaserade tjänster, såsom att tillhandahålla reklam som är relevant för dig, och för att sammanställa statistik för att förbättra tjänsterna.  Du kan avaktivera insamlingen av dina platsuppgifter i inställningarna på din enhet. Vänligen observera att vi kanske inte kan erbjuda dig platsbaserade tjänster om du väljer att avaktivera den här funktionen. Legitima intressen

 

Ditt samtycke, om tillämpligt

3. Information som vi får in via tredjepartskällor

Vi kan få in personuppgifter om dig från tredjepartskällor, som vi kan använda för att betjäna våra legitima intressen, följa rättsliga förpliktelser, uppfylla ett avtal, eller i vissa fall, i enlighet med ditt samtycke.

3.1 Affärspartner och tjänsteleverantörer

Vi använder affärspartner och tjänsteleverantörer, såsom betalningsbehandlare och statistikleverantörer för att utföra tjänster å våra vägnar.  Vissa av dessa partner har åtkomst till personuppgifter om dig som vi kanske inte annars skulle ha (t.ex. där registrerar dig direkt med den leverantören) och kan dela alla eller vissa av dessa uppgifter med oss. Vi använder de här uppgifterna för att administrera tjänsterna och utföra marknadsförings- och reklamkampanjer samt behandla transaktioner som du begär.

3.2 Andra uppgifter

Vi kan motta ytterligare personuppgifter från tredjepartskällor, såsom en kreditupplysningsfirma och allmänna databaser, som vi kan kombinera med befintliga kunduppgifter, såsom verifiering av e-postadresser. Vi kan använda de här extrauppgifterna för att behandla transaktioner som du begär och för att undvika bedrägerier, tillhandahålla relevanta erbjudanden och reklam till dig och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och våra reklam- och marknadsföringskampanjer.

4. Ytterligare användning av personuppgifter

Utöver det som beskrivs ovan, kan vi använda dina personuppgifter för följande syften, vars användning under vissa omständigheter baseras på ditt samtycke, då det kan behövas för att uppfylla våra avtalsmässiga förpliktelser till dig, och om nödvändigt för att betjäna våra legitima intressen i följande affärsverksamheter:

 • Det kan vara för att bedriva vår verksamhet, administrera tjänsterna och hantera dina konton

 

 • Kontakta dig för att besvara dina begäranden eller förfrågningar

 

 • Behandla och slutföra dina transaktioner, om tillämpligt, inklusive beställningsbekräftelse, behandla betalningar för onlineköp och tillhandahålla produkter och tjänster

 

 • Skicka ut vårt nyhetsbrev till dig och erbjuda dig information eller aviseringar om artiklar, produkter eller tjänster, erbjudanden, evenemangsinbjudningar och annan information som vi anser kan vara av intresse för dig

 

 • Utföra marknadsföringsundersökningar, enkäter och liknande förfrågningar för att hjälpa oss att förstå trender och kundbehov

 

 • Låta dig skapa och upprätthålla kundprofiler, analysera dina interaktioner med oss, presentera skräddarsydda erbjudanden och förbättra våra produkter, tjänster, program och andra erbjudanden

 

 • Avisera dig om ett produktsäkerhetsmeddelande eller för att återkalla eller korrigera ett erbjudande, en kampanj eller en annons

 

 • Administrera utlottningar och kampanjer eller kontakta dig gällande ett tävlingspris

 

 • Förebygga, utreda och tillhandahålla meddelanden om bedrägerier eller olaglig aktivitet eller obehörig åtkomst till eller användning av personuppgifter, våra webbplatser eller datasystem. eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser

 

 • Stärka våra villkor och andra avtal

5. Legitima intressen

Vi förlitar oss på olika legitima intressen när vi använder och delar dina personuppgifter. Dessa intressen innefattar:

 • att förbättra och anpassa tjänsterna för dig

 

 • att förstå hur våra tjänster används

 

 • att få bättre insikt i användarmönster för våra tjänster

 

 • att utforska sätt att utveckla och få verksamheten att växa

 

 • att garantera säkerheten och tryggheten i våra tjänster

 

 • att förbättra skyddet mot bedrägeri, spam, trakasserier, intrång i immateriella rättigheter, brott och säkerhetsrisker.

6. Datalagring

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy, såvida inte en längre period krävs enligt gällande lagstiftning eller behövs för att lösa tvister eller skydda våra juridiska rättigheter, allt i enlighet med principerna som anges i artikel 5.1 i allmänna dataskyddsförordningen.

När vi bearbetar personuppgifter baserat på våra legitima intressen kommer vi i allmänhet att behålla sådan information under en rimlig tidsperiod baserat på det speciella intresset, med beaktande av de grundläggande intressena och datasubjektens rättigheter och friheter.

När vi behandlar personuppgifter på grundval av ditt samtycke bevarar vi vanligtvis informationen under den tid som krävs för att uppfylla det befintliga avtalet med dig, under förutsättning att du har rätt att under vissa omständigheter få vissa av dina personuppgifter raderade (se avsnittet Dina rättigheter nedan).

När vi bearbetar personuppgifter baserat på ett avtal kommer vi i allmänhet att behålla informationen så länge avtalet varar plus ytterligare en begränsad tidsperiod som är nödvändig för att följa lagen, eller som utgör lagen om begränsningar för rättsliga påståenden vilken kan uppstå från kontraktsförhållandet.

Utöver detta kan vi ställas inför hot om juridiska anspråk och i dessa fall kan vi behöva tillämpa ett ”juridiskt kvarhållande” som bevarar informationen bortom vår typiska bevaringsperiod.  I dessa fall kommer vi att bevara informationen till kvarhållandet upphört, vilket vanligtvis innebär att anspråket eller hotet om anspråk har lösts.

Hur vi hanterar dina personuppgifter med tredjepart

Vi delar enbart dina personuppgifter med tredjeparter på de sätt som beskrivs i den här integritetspolicyn.  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer i anslutning till affärstransaktioner som du gör med Sundholms. Och för att följa lagen, säkerheten och skydda våra juridiska rättigheter.

Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med tredjepartstjänsteleverantörer som utför tjänster i våra vägnar eller för din fördel, till exempel för förmåner, betalningsbehandling, statistik och genomförande av att administrera eller verifiera kunduppgifter, såsom e-postadresser.

Affärspartner

Vi kan, med ditt samtycke, dela dina personuppgifter med affärspartner, såsom våra distributörer.

Tredjepartsplattformar

Vissa av våra verktyg kan samla in uppgifter för att låta Sundholms erbjuda dig vissa tjänster, såsom att tillhandahålla reklam som är relevant för dig och för att sammanställa statistik för att förbättra våra tjänster.  Du kan avaktivera insamlingen av dina uppgifter i inställningarna på din enhet. Vänligen observera att vi kanske inte kan erbjuda dig tjänster om du väljer att avaktivera den här funktionen.

Sociala medie-plattformar

Vi kan även använda tjänster tillhandahållna av tredjeparter såsom sociala medie-plattformar, för att erbjuda dig skräddarsydda annonser på tredjepartsplattformar. Vi kan göra det genom att tillhandahålla en anonymiserad version av dina personuppgifter till tredje parten i matchningssyften.  Läs vår Cookie-policy för mer information, inklusive hur man avregistrerar sig från intressebaserad reklam.

Rättslig process, garantera säkerhet och villkor

Vi kan utlämna dina personuppgifter till juridiska organ eller regeringsstyrda tillsynsmyndigheter enligt vad som krävs enligt lag. Vi kan även utlämna dina personuppgifter till tredjeparter, enligt vad som krävs enligt gällande lag i samband med anspråk, tvister eller rättegångar, om det av annan anledning krävs enligt gällande lag eller om vi bestämmer att det är nödvändigt för att skydda din eller andras hälsa och säkerhet, eller att tillämpa våra lagliga rättigheter eller avtalsförpliktelser.

Hur vi hanterar dina personuppgifter med tredjepart

Sundholms har vidtagit alla säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder utformade för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst, stöld och förlust. Till följd av internets och informationsteknologins allmänna natur kan vi dock inte garantera säkerheten hos dina uppgifter.

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dina rättigheter, i den utsträckning som krävs av och i enlighet med tillämplig lag och den allmänna dataskyddsförordningen.

På din begäran kommer vi att förse dig med information om huruvida vi bevarar dina personuppgifter tillsammans med andra uppgifter som krävs att vi uppger till dig enligt gällande lagstiftning.  I vissa fall, kan du även ha rätt att:

 • korrigera eventuella personuppgifter som är felaktiga
 • begränsa de sätt vi använder sina personuppgifter
 • motsätta dig behandling av dina personuppgifter
 • begära eller radera dina personuppgifter
 • få en kopia av dina personuppgifter i ett lättåtkomligt format.

 

För att skicka in en begäran, kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet Kontakta oss nedan.  Vi kommer att svara på din förfrågan inom en rimlig tidsram.

Du har även ha rätt att dra tillbaka ditt samtycke av vår behandling av dina personuppgifter i de fall vår bearbetning endast baseras på ditt samtycke. Du kan göra det genom att avsluta användningen av tjänsterna, inklusive genom att stänga alla dina online konton som du har hos oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke till användning eller delning av dina personuppgifter för de syften som anges i den här policyn, kan det göra att du kanske inte har tillgång till alla (eller några) av våra tjänster och vi kanske inte kan tillhandahålla dig alla (eller några) av tjänsterna. Observera att vi i vissa fall kan fortsätta att bearbeta dina personuppgifter efter du har dragit tillbaka ditt samtycke eller bett oss att radera dina personuppgifter om vi har en separat rättslig grund att göra detta.  Vi kan exempelvis lagra vissa uppgifter om vi behöver göra det enligt lag och för att följa en oberoende rättslig förpliktelse, eller om det krävs för att skydda vårt legitima intresse i att hålla tjänsterna säkra.

Länkar till tredjepartswebbplatser och sociala medier

Tjänsterna kan inkludera länkar till webbplatser och digitala tjänster som tillhandahålls av tredjeparter.  Den här integritetspolicyn gäller inte, och vi ansvarar inte, för det innehåll, de integritetspolicyer eller datapraxis som används av tredjeparter som samlar in dina uppgifter. Vi uppmuntrar dig att granska integritetspolicyerna för dessa tredjeparter för att lära dig mer om deras uppgiftspraxis.

Tjänsterna kan innehålla ”Dela”-knappar för sociala medier och widgets som hostas av andra företag. Dessa funktioner kan samla in vilken sida du besöker på vår tjänst och kan installera en cookie för att göra att de fungerar som de ska.  Laddning, funktionalitet och användning av insticksprogram styrs av integritetspolicyn och villkoren för den tredje part som tillhandahåller det insticksprogrammet.

Om du har några frågor, kommentarer, begäranden eller funderingar om den här integritetspolicyn eller andra integritetsrelaterade frågor, kan du kontakta oss på följande sätt:

Per e-post: robin@sundholmwelding.se

Per post:
AB Sundholm Welding
Fabriksgatan 9
731 50 Köping